Odszkodowanie oraz zadośćuczynienie

Kancelaria pomaga dochodzić takich roszczeń jak odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.

Kancelaria wielokrotnie skutecznie pomagała swoim klientom uzyskiwać wysokie odszkodowania oraz zadośćuczynienia. Najczęściej niniejsze sprawy dotyczyły roszczeń związanych z naruszeniem dóbr osobistych, niewłaściwej realizacji zawartych umów, wypadków – w tym przede wszystkim wypadków drogowych, a także błędów medycznych.

Kancelaria na podstawie wieloletniego doświadczenia precyzyjnie szacuje wysokość należnego roszczenia, a następnie przygotowuje strategię prowadzenia danej sprawy.

W niniejszych sprawach zaleca się podjęcie współpracy jeszcze na etapie przedsądowym. Konieczne jest bowiem zabezpieczenie materiału dowodowego, analiza dostępnej dokumentacji, a także podjęcie negocjacji z podmiotem zobowiązanym do wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia.