Prawo cywilne

Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw z wielu dziedzin prawa cywilnego.

Kancelaria sporządza, opiniuje oraz analizuje umowy. Klienci mogą zlecić Kancelarii udział w negocjacjach, doradztwo w przedmiocie zabezpieczenia transakcji, a także prowadzenie windykacji należności.
 
Kancelaria prowadziła liczne sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych, sprzedaży, ubezwłasnowolnienia, odwołania darowizny, rękojmi, umów o roboty budowlane, uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, zasiedzenia, a także wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
 
Istnieje również możliwość prowadzenia innych spraw, niż te które zostały ujęte powyżej.