Usługi prawne

Adwokaci świadczą usługi prawne zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Z uwagi na doświadczenie w obsłudze prawnej  znakomicie prosperujących podmiotów gospodarczych, Adwokaci mają świadomość potrzeb klientów, a także środków jakie należy podjąć w celu zapewnienia ochrony prawnej przedsiębiorcom. W celu zapewnienia kompleksowej obsługi prawnej niezbędne jest doświadczenie oraz umiejętność „poruszania się” po różnorodnych aktach prawnych.

Do najistotniejszych obszarów działalności Kancelarii należą:

Powyżej w sposób bardzo ogólny został przytoczony główny zakres działalności Kancelarii. Adwokaci mają jednak doświadczenie również w innych, niejednokrotnie bardzo specjalistycznych rodzajach spraw – z zakresów takich jak np. RODO lub postępowanie dyscyplinarne przeciwko nauczycielom. W sprawach nieujętych w zakresie usług prawnych Kancelarii, warto jednak uzyskać wcześniejszą informację dot. możliwości nawiązania współpracy przez telefon lub e-mail. Istnieje także możliwość uzyskania pomocy prawnej w języku angielskim.