Sprawy ZUS

Kancelaria udziela pomocy prawnej w zakresie spraw związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Sprawy przeciwko ZUS stały się jednym z podstawowych obszarów działalności Kancelarii – z uwagi wiele osób potrzebujących profesjonalnego wsparcia. Można zauważyć, że coraz częściej ZUS kwestionuje podleganie przez osoby pracujące obowiązkowym ubezpieczeniom społecznych. Uzasadnienia ZUS są bardzo różne, natomiast zwykle odnoszą się do rzekomo pozornego zawarcia umowy o pracę oraz braku realizacji obowiązków pracowniczych. W oparciu o liczne podobne postępowania Kancelaria ustala strategię procesową, w tym również opracowuje sposób prowadzenia postępowania dowodowego – zmierzającego do wykazania wadliwość stanowiska ZUS.

Kancelaria prowadzi również inne sprawy przeciwko ZUS. Najczęściej są to sprawy dot. emerytury, renty, obliczenia kapitału początkowego, czy choćby stwierdzenia niezdolności do pracy.