Rozwody i prawo rodzinne

Kancelaria prowadzi sprawy rodzinne, w tym również sprawy o alimenty, kontakty, władzę rodzicielską, a także o rozwód oraz separację.

Sprawy rodzinne wymagają przede wszystkim doświadczenia. Wielokrotnie można się spotkać z sytuacjami, w których strony uzyskują pozornie korzystne rozstrzygnięcie, które w praktyce jest ze wszech miar problematyczne. Adwokaci Kancelarii opierając się na obszernym doświadczeniu wyszukują rozwiązań, z których klienci będą zadowoleni nie tylko bezpośrednio po wydanym orzeczeniu, ale również w trakcie jego realizacji.

Kancelaria najczęściej prowadzi sprawy o rozwód oraz o separację przed Sądami w Krakowie oraz Bielsku-Białej, gdyż niniejsze postępowania są prowadzone przez sądy okręgowe, właściwe dla miejsca zamieszkania małżonków. Sprawy rozwodowe w pierwszej kolejności wymagają uzyskania porady prawnej, gdyż ich specyfika jest bardzo obszerna, a poziom skomplikowania bardzo różny. W sprawach o rozwód można również uregulować kwestię pieczy nad dzieckiem, władzy rodzicielskiej, alimentów, kontaktów z dzieckiem, a w niektórych przypadkach nawet podziału majątku wspólnego.

Sprawy inne niż rozwód oraz separacja, np. sprawy o kontakty oraz o alimenty są prowadzone przed sądami rejonowymi, dlatego dla mieszkańców Oświęcimia, Brzeszcz oraz okolic, będzie je rozpoznawał Sąd Rejonowy w Oświęcimiu. Uzyskanie korzystnego wyroku w sprawie o alimenty zawsze jest bardzo istotne, gdyż jest to świadczenie okresowe, płacone do czasu jego zmiany lub uchylenia, czyli najczęściej przez kilka lub kilkanaście lat.

W sprawach rodzinnych kluczowe jest zrozumienie potrzeb klienta, a także znajomość konsekwencji wynikających z poszczególnych orzeczeń. Często sprawy rodzinne są dla stron bardzo emocjonalne, dlatego też wsparcie profesjonalisty może okazać się nieocenione.