Upadłość konsumencka

Kancelaria świadczy usługi w zakresie upadłości konsumenckiej.

W zakresie upadłości konsumenckiej pomoc prawna rozpoczyna się od uzyskania informacji o sytuacji materialnej klienta, a także przyczynach powstania zadłużenia. Następnie Kancelaria w oparciu o ww. informacje weryfikuje zaistnienie przesłanek umożliwiających złożenie wniosku o upadłość konsumencką.

Upadłość konsumencka jest bardzo wartościową instytucją prawa. W niektórych przypadkach może zapewnić dłużnikowi możliwość „nowego startu”. Trzeba jednak wiedzieć z jakimi konsekwencjami wiąże się ogłoszenie upadłości osoby fizycznej. Nabycie rzetelnej informacji w zakresie zainicjowania postępowania upadłościowego, jego przebiegu, a także skutkach ogłoszenia upadłości konsumenckiej pozostaje zupełnie niezbędną wiedzą, dla osoby chcącej skorzystać z niniejszej instytucji.