Spadki oraz zachowek

Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw spadkowych oraz spraw o zachowek.

Katalog spraw spadkowych jest stosunkowo obszerny. Przede wszystkim należy ustalić, kto jest spadkobiercą i w jakiej części dziedziczy spadek. Niniejsze okoliczności są ustalane w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku. Następnie w sprawie o dział spadku sąd ustala jaki dokładnie jest majątek podlegający dziedziczeniu, oraz w jaki sposób zostanie podzielony pomiędzy spadkobierców.

W sytuacji, w której spadkodawca pozostawił po sobie testament lub dokonał darowizny, które wyczerpały jego majątek, istnieje możliwość dochodzenia zachowku przez spadkobierców, którzy nie otrzymali odpowiedniego przysporzenia.

W kontekście spraw spadkowych warto również dysponować informacjami w zakresie złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Spadkobierca jest bowiem ograniczony w złożeniu niniejszego oświadczenia, poprzez termin przewidzianym w ustawie. Upływ tego terminu bez złożenia przez spadkobiercę oświadczeniu o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, jest jednoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.