Prawo handlowe i gospodarcze

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych.

Kancelaria prowadzi sprawy oraz doradza w sprawach korporacyjnych spółek prawa handlowego. Współpraca obejmuje kompleksową obsługę działalności gospodarczej lub realizację pojedynczych zleceń. Adwokaci prowadzący Kancelarię mają doświadczenie we współpracy z podmiotami zatrudniającymi nawet około dwóch tysięcy pracowników.

Kancelaria podejmuje się:

– sporządzania oraz opiniowania umów, zarówno z pracownikami, jak i kontrahentami;

– sporządzaniu dokumentacji obejmującej uchwały oraz protokoły zgromadzeń wspólników;

– prowadzenia spraw sądowych dotycząc stosunków wewnątrzkorporacyjnych – np. spraw o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał wspólników, akcjonariuszy lub Walnych Zgromadzeń Wspólników.

Ponadto Kancelaria wspomaga przedsiębiorców w bieżącej działalności. Działalność podmiotów gospodarczych jest bowiem nierozerwalnie związana np. z opracowywaniem zagadnień prawa cywilnego, prawa praca, czy choćby prawa własności intelektualnej.