Prawo nowoczesnych technologii

Niniejszy obszar działalności Kancelarii jest połączeniem pracy oraz pasji do nowoczesnych technologii. Świat IT ma bezpośredni wpływ na zmieniającą się rzeczywistość i niezbędnym pozostaje, aby te zmiany mieściły się w ramach odpowiednich regulacji prawnych. Niestety nie zawsze tak jest, dlatego specyfika pracy w oparciu o prawo nowoczesnych technologii nie jest pracą wyłącznie odtwórczą. Niejednokrotnie koniecznym pozostaje wyszukanie, czy raczej opracowanie rozwiązań, które do tej pory nie są jeszcze ugruntowane w orzecznictwie lub doktrynie.

Kancelaria zajmuje się następującymi dziedzinami prawa nowych technologii:

  • Umowy wdrożeniowe systemów informatycznych – opiniowanie, redagowanie, dostosowywanie oraz negocjowanie.
  • Własność intelektualna w IT – w tym przede wszystkim zabezpieczanie praw własności intelektualnej, konsultowanie, sporządzanie lub negocjowanie umów licencyjnych, a także innych umów z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego.
  • Ochrona danych osobowych w projektach IT – możliwość przeprowadzenia audytu dot. ochrony danych osobowych, sporządzanie oraz weryfikowanie dokumentacji firmy w zakresie zgodności wymogami RODO.
  • Handel elektroniczny (e-commerce) – sporządzanie oraz mienianie regulaminów portali, serwisów oraz sklepów internetowych.
  • IP BOX – ocena spełnienia przesłanego do zastosowania ulgi podatkowej IP BOX, wnioskowanie o interpretację podatkową w zakresie IP BOX’a.
  • Outsourcing IT – opiniowanie, sporządzanie projektów umów oraz aneksów, negocjowanie umów.